Daniel Vuijlsteke

Stadsontwikkeling

Uit het VLD-Vivant programma
"Gebeten door Gent: een liberale stadsvisie voor de 21ste eeuw"
Daar ga ik voor. U toch ook?

"Stadsontwikkeling strekt zich per definitie uit over langere periodes, verder dan één bestuursperiode van zes jaar. Daarom moet het stadsbestuur duidelijk een ambitie en visie hebben die zich uitstrekt voorbij de volgende verkiezingen, zeg maar voor de komende vijftien tot twintig jaar, een visie die overigens ook voortdurend moet worden bijgesteld en geactualiseerd. Momenteel zijn een aantal grote ontwikkelingsprojecten in voorbereiding. De Gentse VLD wil in de volgende zes jaar deze projecten vorm geven. Om aan te geven dat onze ambitie verder reikt dan de volgende gemeenteraadsverkiezingen, is bewust gekozen voor de symbolische datum 2013. In 2013 zal het immers 100 jaar geleden zijn dat Gent een groot internationaal evenement organiseerde, met name de Wereldtentoonstelling. Dit evenement was in de jaren voor 1913 aanleiding voor een grootschalige stadsvernieuwing. Toeval of niet, maar het is precies op de plekken die een voorname rol speelden in 1913 dat er momenteel nieuwe ontwikkelingen kunnen plaatsvinden. De Gentse VLD wil precies deze symbolische tot ontwikkeling brengen, om zo opnieuw aansluiting te vinden met een roemrijke traditie, en Gent klaar te stomen voor de 21ste eeuw, zoals de Wereldexpo 1913 dat gedaan heeft voor de 20ste eeuw."
Het volledige verkiezingsprogramma van VLD-Vivant kunt u raadplegen en in pdf-formaat inhalen op www.gebetendoorgent.be