Daniel Vuijlsteke

Verdraagzaamheid

Uit het VLD-Vivant programma
"Gebeten door Gent: een liberale stadsvisie voor de 21ste eeuw"
Daar ga ik voor. U toch ook?

“Gent is van oudsher een liberale stad in alle opzichten. Doorheen de geschiedenis is Gent steeds een stad geweest van vrijdenkers, een open en tolerante stad, een stad waar velen zich zijn komen vestigen. In de loop der eeuwen is Gent dan ook een zeer diverse stad geworden, met Gentenaars van alle slag. Dit maakt onze stad tot een kleurrijk en levendig geheel. Het is evenwel niet altijd gemakkelijk om met elkaar te leven in zo’n verscheiden en dichtbevolkte stad. Diversiteit leidt op die manier ook vaak tot onbegrip en mentale vervreemding. Voor de Gentse VLD vereist samenleven in diversiteit duidelijke afspraken, die het mogelijk maken dat elke Gentenaar zoveel mogelijk van zijn individuele vrijheid kan genieten. Die afspraken hebben betrekking op het publieke domein, met andere woorden de manier waarop we ons tot elkaar en tot de gemeenschap en overheid verhouden. In een liberale visie betekent omgaan met diversiteit duidelijk kiezen voor actief pluralisme. Dit houdt in dat elke mens benaderd wordt als individueel verschillend, maar wel ten opzichte van anderen gelijkwaardig beschouwd en behandeld wordt."
Het volledige verkiezingsprogramma van VLD-Vivant kunt u raadplegen en in pdf-formaat inhalen op www.gebetendoorgent.be