Daniel Vuijlsteke

Parken

Uit het VLD-Vivant programma
"Gebeten door Gent: een liberale stadsvisie voor de 21ste eeuw"
Daar ga ik voor. U toch ook?

"Omdat er in de stad vaak compact gewoond wordt, hebben vele Gentenaars geen of slechts een kleine eigen tuin. Toch is de aanwezigheid van groen in de stad een belangrijk element om de leefbaarheid te vergroten. De voorbije jaren werd werk gemaakt van de aanleg van nieuwe parken. Zo zijn de Groene Vallei, Het Malmarpark, het Rabotpark en het Sint-Baafskouterpark in aanleg. Dit zijn grotere stadsdeelparken, maar er zijn ook de kleinere wijkparken, zoals in de Brugsepoort () Parken en plantsoenen zijn veelal ontmoetingsplaatsen voor buurtbewoners van alle leeftijden en achtergronden, als rustpunt, babbelplaats of speelterrein. Groenzones in de stad kunnen aldus knooppunten worden voor de versterking van het stedelijk weefsel en de sociale samenhang in de stad."
Het volledige verkiezingsprogramma van VLD-Vivant kunt u raadplegen en in pdf-formaat inhalen op www.gebetendoorgent.be