Daniel Vuijlsteke

Over mezelf

Ik ben van vijftig. Geboren in Gent en er altijd gewoond.

School liep ik in de kleuterklasjes van de stadsschool Krevelstraat, "den école moyen" aan de Bisdomkaai en ’t Oud Kot. Nadien werd het de Rijksuniversiteit Gent waar ik in 1972 licentiaat in de diplomatieke wetenschappen werd.

Op het einde van de humanoria hadden wij onze Uitvaart. Hieronder een foto van mijn speech op de speelplaats van het Koninklijk Atheneum aan de Ottogracht in 1968. Let op het schaarse aantal jonge dames. De tijden zijn gelukkig veranderd.

Uitvaart

Een kiekje met mijn oudere broer Marc, misschien in het Zuidpark waar ik nu woon.

De legerdienst werd uiteindelijk een vrij lange loopbaan als reservist bij de Medische Dienst. Ik heb de graad van reserveluitenant-kolonel.

Een wederoproeping met een mobiel hospitaal

De beroepsloopbaan bracht mij naar Brussel met een directiefunctie in een belangrijke industriefederatie. Maar sedert 1998 ben ik ook fractiesecretaris van de VLD gemeenteraadsfractie in Gent. Een boeidende job die mij dicht bij het beleid brengt in nauwe samenwerking met VLD-fractievoorzitter Frank Wijnakker en eerste schepen Sas van Rouveroij.

Mijn politiek engagement is duidelijk liberaal. Een beetje met de paplepel ingegeven, maar hoodzakelijk omdat de liberale visie over mens en samenleving mij het best ligt. Lid van de liberale partij, het Liberaal Vlaams Verbond, de Oud-Ledenbond van het LVSV, de VLD afdeling Gent 5e wijk, Centrum en Zuid, en grote sympathisant van het Liberaal Archief.

In dit artikel van het Pragmatijdschrift had ik het over vrijheid die inderdaad nooit en nergens vanzelfsprekend is.

In de jaren '80 was ik actief in Pragma, de politieke club voor eigentijds liberalisme, opgericht door Prof. Guy Schrans.

Liberale activiteiten bijwonen en een handje toesteken waar nodig, hier op het Tuinfeest van VLD-Vivant in Mariakerke en het mosselsouper van VLD Zwijnaarde.

Liberale activiteiten

Liberale activiteiten

Maar er is meer dan de politieke interesse. Deelnemen aan het maatschappelijk en culturele leven is even belangrijk. Ik ben bestuurder van de vzw Ateljee, lid van de Adviescommissie van het Museum voor Schone Kunsten en steun veel verenigingen.

Hobby's? Jawel, lezen, muziek, reizen, boekbinden. Maar ik geef toe dat mijn geliefkoosde hobby ingepalmd zal worden door mijn kleinzoon Felix.

FelixDaarom doen wij het toch allemaal: voor de toekomstige generaties. Daarom engageer ik mij ook voor de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober, opdat zij het nog beter zouden hebben.

Mijn lijsttrekker Sas van Rouveroij heeft het in een interview zeer mooi gezegd: Als ik echt mag dromen, dan ga ik voor een stad waar kinderen nog kind kunnen zijn.

Ik ook, want dit is het begin van alles.

Het wekelijks overleg met eerste schepen Sas van Rouveroij