Daniel Vuijlsteke

Doen en laten

De Gentenaar is tevreden over het beleid, fier op zijn stad, maar hij zal het wel niet zo direct toegeven. En de kritische noot blijft zelden uit.

Ik doe regelmatig een kleine test: ik spreek mensen aan met een smoesje in de zin van " goe weer vandaag" of " veel volk op straat", kwestie van de conversatie op gang te brengen. De spontane reactie is er dikwijls een van “schoon hé”, “Gent is toch veel veranderd”, en “weet gij dat ze dit nu ook gaan aanpakken” … En dan volgen de klachten, de kritiek: “vindt gij ook niet dat?”, “waarom doen zij daar niets aan?” ...

Het zijn dikwijls terechte opmerkingen, want niets is perfect. En vooral: een stad is ook nooit af.

Ik heb ook zo'n lijstje van punten die mij ergeren, toestanden die al jàren aanslepen en waar geen schot in komt, gemiste kansen, gedragspatronen die het samen-leven verzuren.

Het zijn mijn 'doen en laten' thema's.

Vandaag heb ik het over de propere stad en de toegankelijkheid van de stad. Morgen over een prettige oude dag met lieve kleinkinderen.

 

Blikjes oprapen a.u.b.

Een propere stad geeft een goed gevoel. Ook een gevoel van veiligheid. Vuile straten, sluikstorten en graffiti storen iedereen. Dit moet dus kordaat en snel worden aangepakt.  Kan het nog beter? Allicht, al moeten wij erkennen dat stad en Ivago echt hun best doen. De vuile troep tijdens de Gentse Feesten opkuisen zal wel geen gemakkelijke klus zijn (en ook een centje kosten). Recent meldde Ivago dat in drukke periodes waarin veel volk in de ‘kuip van Gent' verwacht wordt, voortaan ook avond- en weekendploegen worden ingezet. Mooi zo, net als het schoonvegen van de straten en het verwijderen van zwerfvuil. Verder blijven (en meer) DOEN dus!

Maar er zijn grenzen aan wat wij van de overheid mogen verwachten. Wij moeten zelf ook een kleine inspanning doen. Een voorbeeld? Op het Maria-Hendrikaplein staan niet minder dan 40 (!) afvalkorven die regelmatig worden leeggemaakt. En toch ligt deze plek er vooral tijdens de schoolperiodes meestal vies en smerig bij.

Een propere stad is een gedeelde verantwoordelijkheid!  Laten wij dus wat minder nonchalant omspringen met blikjes en papier. Zo houden wij samen Gent schoon. 

40 afvalkorven.  Moeten er nog meer zijn? 40 afvalkorven.  Moeten er nog meer zijn?

 

Mag ik even door?

Een gezellige rondgang in de charmante Prinsenhofbuurt wordt voor veel mensen abrupt onderbroken. Jammer.
Bouwplannen die geen oog hebben voor toegankelijkheid LATEN wij best achterwege. Idem voor het plaatsen van allerhande obstakels op trottoirs. Moeders met kinderwagentjes, gehandicapten, senioren die wat moeilijk te been zijn , rolwagengebruikers of wie omwille van een sportkwetsuur een tijdje op krukken loopt, zouden overal veilig en zonder al te veel hindernissen moeten door kunnen.
Een aangename stad moet voor iedereen toegankelijk zijn!

Brug der Keizerlijke Geneugten (Prinsenhofbuurt) Bushaltes Sint-Pietersstation.  Gekker kan het niet!

Ik erger mij ook aan bouwwerven waar een loopje wordt genomen met de veiligheidsvoorschriften. Het is mij een raadsel waarom de ene bouwheer de passanten netjes en veilig rond zijn werf laat gaan, terwijl de andere aannemer mij verplicht heksentoeren uit te halen. Twee maten en twee gewichten? Wat er ook van zij, een beetje controle en optreden waar nodig, is geen overbodige luxe : het zal ons veel onheil besparen.

En voor wie even wil rusten, zijn krant lezen of een afspraak heeft met zijn lief: graag wat meer zitbanken.