Daniel Vuijlsteke

Bibliotheek - Project Waalse Krook

Uit het VLD-Vivant programma
"Gebeten door Gent: een liberale stadsvisie voor de 21ste eeuw"
Daar ga ik voor. U toch ook?

"De Gentse Stadsbibliotheek is de meest succesvolle culturele instelling in Vlaanderen, met jaarlijks meer dan 1 miljoen bezoekers. De bibliotheek is dan ook meer dan een plaats om boeken te ontlenen, maar is, zeker in het geval van de filialen, een cultureel ankerpunt geworden in de wijken. In ieder geval wil de Gentse VLD verder blijven investeren in nieuwe bibliotheekfilialen in de verschillende wijken en deelgemeenten (Nieuw Gent, Rabot). De hoofdbibliotheek aan het Zuid barst bijna letterlijk uit zijn voegen, en biedt onvoldoende mogelijkheden om volop in te spelen op de nieuwe interactieve media. Daarom kiest de Gentse VLD resoluut voor de bouw van een nieuwe multimediale bibliotheek aan de Waalse Krook. Deze nieuwe bib moet een baken worden van moderne architectuur."
Het volledige verkiezingsprogramma van VLD-Vivant kunt u raadplegen en in pdf-formaat inhalen op www.gebetendoorgent.be